Kupionych desek: 105

Kup dowolną liczbę desek

1 deska to tylko 2 zł

W ramach akcji chcemy budować budki lęgowe dla ptaków, pomagać miłośnikom ptaków w opiece nad nimi i prowadzić edukację dzieci i młodzieży.

Dlaczego ptakom potrzebne są budki lęgowe?

  • Do rozmnażania: w okresie lęgowym ptaki wiją w budkach gniazda. W środowisku przekształconym przez człowieka, w którym znalezienie odpowiedniego miejsca na naturalne gniazdo jest niezwykle trudne, takie rozwiązania to dla ptaków nieoceniona pomoc.
  • Do przetrwania zimy: W mroźne dni budki służą ptakom za nocleg. Dla gatunków, które podczas snu w okresie zimowym obniżają temperaturę ciała, by zmniejszyć wydatki energii, ciepłe i bezpieczne schronienie jest bardzo ważne.
  • Do ochrony przed wyginięciem: Lista zagrożonych gatunków ptaków jest coraz dłuższa. Jeśli nie zapewnimy im ochrony, wyginą. Tworząc im bezpieczne miejsca do składania i wysiadywania jaj, dbamy o ochronę gatunkową i sprzyjamy bioróżnorodności.

6 faktów na temat budek lęgowych, które warto znać

Czas

Budki lęgowe można wieszać przez cały rok, jednak najlepiej zrobić to w okresie do połowy marca.

Miejsce

Budki wiesza się w miejscach, w których brak naturalnych dziupli lub też ich ilość jest niewystarczająca.

Materiał

Budki można robić z drewna, wydrążonych pni drzew lub trocinobetonu. Tylko takie materiały zapewniają warunki odpowiednie dla przetrwania lęgu.

Bezpieczeństwo

Otwór wlotowy powinien znajdować się w odległości na tyle dużej od dna budki, by żaden drapieżnik nie mógł dosięgnąć piskląt.

Mocowanie

Budki można mocować na drzewach, krzakach, ścianach budynków, słupach, strychach, w stodołach i oborach.

Czyszczenie

Późnym latem budki lęgowe należy wyczyścić i usunąć z nich stare gniazdo, gdyż jest ono wylęgarnią pcheł, roztoczy i pluskwiaków.